Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Aktualności

06 listopada 2018 14:15 | Aktualności

Państwowa Straż Pożarna - przypomina!

Państwowa Straż Pożarna przypomina !

 

 

 

 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla
  w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.

 

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych powinno odbywać się:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku z przewodów wentylacyjnych.

 

Aby uniknąć zaczadzenia:

 • Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 • Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 • Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 • Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna
  są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku
  i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca.Mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu
tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Więcej o kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” znajdziesz na stronie internetowej : https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_

Przeczytano: 200 razy. Wydrukuj|Do góry