Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach
http://gimlapy.pl

04 kwietnia 2019 11:26 | Aktualności

Egzamin gimnazjalny 2019 informacja dla rodziców

  1. Termin egzaminu gimnazjalnego:

☞ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 min) (dla uczniów korzystających z  dostosowań – 135 min)

☞ z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 min) (dla uczniów korzystających z  dostosowań – 135 min)

☞ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 min) (dla uczniów korzystających z dostosowań – 90 min

2. Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnego:

3. Materiały i przybory pomocnicze, z których korzystać mogą zdający egzamin:

1) Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej

    części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem

    (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań  (odpowiedzi).

2) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien

    mieć linijkę. Rysunki– jeżeli trzeba je wykonać– zdający wykonują

    długopisem. 

Nie wykonuje  się rysunków ołówkiem.

 

4. Ważne informacje:

1) Na egzaminie gimnazjalnym wszystkich obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w sali.

2) Podczas egzaminu uczniom nie wolno korzystać z kalkulatorów, słowników, nie wolno używać korektorów.

 Kurs poranny autobusu- bez zmian. 

Kurs powrotny - godz.13.15