Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach
http://gimlapy.pl

06 listopada 2018 14:15 | Aktualności

Państwowa Straż Pożarna - przypomina!

Państwowa Straż Pożarna przypomina !

 

 

 

 

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych powinno odbywać się:

 

Aby uniknąć zaczadzenia:

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca.Mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu
tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Więcej o kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” znajdziesz na stronie internetowej : https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_