Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach
http://gimlapy.pl

28 września 2018 09:25 | Aktualności

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia

 W dniu 28 września 2018 roku podano do publicznej wiadomości, iż -na podstawie uchwały nr 5 z dnia 05 czerwca 2018 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „ Szansa dla Gimnazjum w Łapach”  w sprawie rozwiązania, poprzez likwidację, Stowarzyszenia „ Szansa dla Gimnazjum w Łapach”  na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego  w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20.09.2018r. -sygn. Sprawy  BI.XII NS-REJ.KRS/008924/18/748-wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „ Szansa dla Gimnazjum w Łapach”  z siedzibą w  Łapach, ul. Matejki 19.

Likwidatorem stowarzyszenia zgodnie z paragrafem 34 Statusu Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia „ Szansa dla Gimnazjum w Łapach”  łącznie.

 Adres dla korespondencji: „ Szansa dla Gimnazjum w Łapach”, ul. Matejki 19, 18-100 Łapy

Czas do składania ewentualnych roszczeń jest do 30.10.2018 roku.

 Likwidator:  Zarząd Stowarzyszenia „ Szansa dla Gimnazjum w Łapach”