Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

O szkole

 

Historia szkoły sięga roku 1999.  Na mocy reformy edukacji zmieniono system szkolnictwa w Polsce. Powołano do istnienia sześcioklasowe szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Gimnazjum powstało na bazie istniejącej w tym miejscu dotychczas Szkoły Podstawowej nr 4, która z kolei została przeniesiona do pobliskiego budynku katechetycznego przy Kościele św. Krzyża w Łapach.

Było ono początkowo jedyną tego typu placówką w mieście i nosiło krótką nazwę: Gimnazjum w Łapach. Uczęszczali tu uczniowie z Łap, Łap Osse, Uhowa i Daniłowa. W pierwszym roku nauki było 383 pierwszoklasistów. Grono pedagogiczne liczyło 29 osób. Dyrektorem placówki został pan mgr Jerzy Łapiński, zastępcą – pani mgr Tamara Łapińska. Po dwóch kolejnych latach do naszego gimnazjum uczęszczały już trzy roczniki uczniów.  Drugim wicedyrektorem w roku 2000 został pan mgr Zbigniew Płoński, a po nim w roku 2001 pan mgr Andrzej Gąsowski. Od roku 2002, kiedy utworzono gimnazjum w Łapach Osse, nasza szkoła otrzymała nazwę: Gimnazjum nr 1 w Łapach, pod którą funkcjonuje do dziś.

Od 1 września 2007 roku funkcję dyrektora naszej placówki sprawowała pani mgr Tamara Łapińska, a jej zastępcami byłi: pani mgr Wiesława Rogowska i pan mgr Andrzej Gąsowski.

 Od dnia 1 września 2009 r. nowym zastępcą dyrektora Gimnazjum nr 1 w Łapach, w związku z odejściem p. Andrzeja Gąsowskiego do I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, został pan mgr Dariusz Rydzewski.

Maj 2011 roku przyniósł kolejne zmiany personalne, jeśli chodzi o Dyrekcję naszej szkoły. W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Łapach funkcję  od 1 maja 2011 r. pełnił pan mgr Sławomir Olszewski.

Jego zastępcami zostali kolejno: od 4 maja 2011 r. pani mgr Agnieszka Kozłowska, od 1 września 2011 r. pan mgr Janusz Cwaliński, a po nim od czerwca 2013 r. pan mgr Marek Pucel. Po przejściu na emeryturę p. S. Olszewskiego 1 września 2016 r. nowym dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Łapach został pan Daniel Gołaszewski, a jego zastępcą pan Dariusz Rydzewski.

 

Obecnie w szkole uczy się 320 uczniów, zaś grono pedagogiczne liczy 47 nauczycieli. Szkoła może poszczycić się licznymi osiągnięciami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi. Przez te wszystkie lata tworzymy swoistą tradycję i dbamy o nią. Możemy poszczycić się licznymi osiągnięciami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi.

W dniu 18.02.2009r.  w wyniku wyborów patronem naszego Gimnazjum został ppłk. Stanisław Nilski – Łapiński, 1 czerwca 2009 r. nasza szkoła otrzymała sztandar i imię łapskiego bohatera wojny 1920 roku.

Więź z Patronem znalazła swoje odbicie w treści symboli: sztandarze szkoły, izbie Patrona, pomniku z tablicą pamiątkową (na terenie miasta), jak również w słowach hymnu szkoły. W tradycję wpisały się rocznicowe obchody święta Patrona -1 czerwca, które są dla młodzieży niepowtarzalną lekcją historii. Spotkania z przedstawicielami władz, rodziny, wystawy, konkursy recytatorskie i konkursy wiedzy stanowią zarówno formę edukacji historycznej, jak też umacniają poczucie tożsamości narodowej.

Szkoła łączy wychowanie w duchu patriotyzmu z nowoczesnymi standardami procesu nauczania. Przez te wszystkie lata tworzymy swoistą tradycję i dbamy o nią. Możemy poszczycić się licznymi osiągnięciami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi, które szerzej opisane są w poszczególnych działach naszej strony internetowej.