Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Wolontariat

Sprawozdanie z działalności Koła Misyjnego i Wolontariatu

w roku szkolnym 2014/2015

 

         W roku szkolnym 2014/2015 swoją chęć pomocy na rzecz innych osób zgłosiło 35 uczniów z klas I-III. Opiekę sprawowało dwóch nauczycieli-  p. Jolanta Sokół i p. Bożena Matłoka.

         Działalność wolontariuszy koncentrowała się głównie na wypełnianiu stałych, cotygodniowych zadań. Nasi wolontariusze służyli pomocą i wsparciem w środowisku lokalnym, a mianowicie:

 • prowadzili zajęcia z osobami niepełnosprawnymi w   Środowiskowym Domu Samopomocy
 • pomagali w Bibliotece Publicznej
 • odwiedzali pensjonariuszy w Zakładzie Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym  w Łapach
 • prowadzili zajęcia w Klubie Seniora w MOPS
 • organizowali gry i zabawy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łapach

 

W drugim semestrze zrealizowaliśmy ponadto następujące zadania:

 • 21 stycznia 2015r. nasi wolontariusze zorganizowali uroczystość z okazji Dnia Babci dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo- Pielęgnacyjnego.
 • 24 lutego 2015r. uczestniczyliśmy w wieczornicy z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy nadania Łapom praw miejskich.
 • W marcu w ramach Dni Otwartych prezentowaliśmy działania wolontariatu dla klas szóstych.
 • 18 marca odbyły się eliminacje powiatowe Samorządowego Konkursu 8 Wspaniałych.  Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. III c Anna Hołowienko.
 • 14 kwietnia gościliśmy wolontariuszkę- panią Annę Puchalską, która opowiedziała klasom pierwszym o swoich doświadczeniach z pracy w Indiach z ludźmi chorymi na trąd.
 • 29 kwietnia w Supraślu odbyła się uroczysta Gala X Edycji Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych. Laureatką eliminacji powiatowych została Anna Hołowienko z kl. III c. Uczennica otrzymała nagrody rzeczowe i zwiedziła siedzibę Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
 • 2 czerwca odbył się I Konkurs Recytatorsko- Muzyczny poświęcony pamięci bł. ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Falkowska kl. II f, Weronika Olszewskakl. II c i Jakub Solarski II d. Ola i Weronika wygrały czytniki E-book.
 • 18 czerwca świętowaliśmy 10-lecie Koła Misyjnego i Wolontariatu. Były wspomnienia,  słodki poczęstunek oraz quiz z historii wolontariatu.

 


Rok 2014/2015

2.jpg [756x475]

Koło Misyjne i Wolontariat działające przy Gimnazjum nr 1 już dziesiąty rok niesie pomoc, życzliwe zainteresowanie i uśmiech potrzebującym. Aktualnie jest 32 wolontariuszy z potrzeby serca i własnej wrażliwości, zaangażowało się w taką bezinteresowną pomoc.

 Zazwyczaj przedstawialiśmy podsumowanie naszej całorocznej działalności w formie prezentacji multimedialnej. Dzisiaj chcemy przekazać więcej informacji na temat naszych stałych działań, realizowanych każdego tygodnia od wielu lat.

1.jpg [768x576]       3.jpg [648x486]

Na oddziale pielęgnacyjno - opiekuńczym szpitala w Łapach przebywają osoby starsze, wymagające stałej opieki medycznej. Staramy się swoją obecnością umilić im czas cierpienia. Wspólnie modlimy się, śpiewamy znane piosenki, czytamy książki, słuchamy opowieści z czasów ich młodości i opowiadamy o swoich szkolnych przeżyciach. Pensjonariusze z utęsknieniem czekają na każde nasze przybycie i czasami trudno jest im się z nami rozstać.

W Bibliotece Publicznej służymy pomocą paniom bibliotekarkom. Segregujemy i układamy książki na półkach, porządkujemy czasopisma, wykonujemy dekoracje na gazetki ścienne, przygotowujemy wystawki książek oraz pomagamy młodym czytelnikom przy wyborze lektur. Bierzemy aktywny udział w realizowanych przez bibliotekę projektach, takich jak np. rajd rowerowy do Płonki Kościelnej połączony ze zwiedzaniem Filii Bibliotecznej i spotkaniem przy ognisku z czytelnikami. Wolontariuszki z naszego gimnazjum przygotowały i przeprowadziły zabawy z uczestnikami tej imprezy oraz czynnie uczestniczyły w grach przygotowanych przez Wiejski Dom Kultury.

Koło Misyjne przez 9 lat prowadziło Adopcję Serca Ernesta Mukarino z Rwandy w Afryce. Dzięki naszemu wsparciu ukończył on szkołę i zdobył wymarzony zawód. Obecnie pomagamy polskim misjonarzom pracującym w Afryce. Organizujemy zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z misji, prowadzimy korespondencję oraz zapraszamy misjonarzy do przeprowadzania lekcji katechezy misyjnej dla naszych uczniów, by przybliżyć i uwrażliwić ich na trudną sytuację afrykańskich dzieci.

Uczestniczymy w zajęciach domowników ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Rozmawiamy o naszych i ich codziennych radościach i smutkach, gramy w gry planszowe i komputerowe. Rywalizujemy w sportowych grach towarzyskich na sali gimnastycznej. Staramy się również, by domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli w życiu naszego gimnazjum, dlatego chętnie zapraszamy ich do czynnego udziału w naszych imprezach szkolnych.

Odwiedzamy osoby starsze i samotne w ich domach. Rozmawiamy z nimi o naszych i ich problemach, czytamy ich ulubione książki, pomagamy poznawać i obsługiwać nowoczesne środki komunikacji, a czasami służymy pomocą przy wykonywaniu codziennych prac domowych. Sami też dużo się od nich uczymy i korzystamy z ich bogatego doświadczenia.

Pomagamy naszym młodszym kolegom mającym trudności w nauce. Wspólnie odrabiamy prace domowe, ćwiczymy naukę czytania oraz sprawnego liczenia. Cieszy nas ich każdy, nawet najmniejszy szkolny sukces.

Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.”
Thomas Jefferson

 

Dziękujemy

 

  

 Rok 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 Koło Misyjne i Wolontariat rozpoczęło dziewiąty rok działalności. W pracę na rzecz innych osób zaangażowało się  29 uczniów z klas I-III. Opiekę sprawuje trzech nauczycieli- p. Jolanta Sokół, p. Janina Gąsowska i p. Bożena Matłoka.

Wolontariusze działają w kilku grupach, z których każda zajmuje się innym zadaniem, a mianowicie:

- prowadzą i uczestniczą w zajęciach z osobami niepełnosprawnymi w   Środowiskowym Domu Samopomocy- 8 wolontariuszy

- odwiedzają pensjonariuszy Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ZOZ w  Łapach- 11 wolontariuszy

- pomagają w Bibliotece Publicznej- 6 wolontariuszy

- udzielają pomocy w nauce uczniom mającym trudności- 2 wolontariuszy

- uczestniczą w zajęciach Klubu Seniora- 2 wolontariuszy

                                                                                                                                                                                  W pierwszym semestrze zrealizowaliśmy następujące zadania:

 • 2.10. 2013r. odbyło się szkolenie siedemnastu nowo przyjętych wolontariuszy. Szkolenie przeprowadziły uczennice klasy III b- Kasia Pochodowicz i Monika Bielicka pod nadzorem opiekunów wolontariatu.
 • 21.10.2013r. w związku z Tygodniem Misyjnym przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek na cel misyjny. Zebraliśmy 160 zł. Ponadto przez cały tydzień gimnazjaliści wspierali misje przynosząc przybory szkolne dla dzieci uczących się w szkołach prowadzonych przez misjonarzy w Afryce.
 • 5.12.2013r. braliśmy udział w Gali Wolontariatu, która odbyła się w Domu Kultury. W programie była prezentacja działań naszego koła, podziękowania i nagrody dla najaktywniejszych wolontariuszy oraz słodki poczęstunek. Wyróżniono pięciu najbardziej zaangażowanych w pracę wolontariuszy: Kasię Pochodowicz, Monikę Bielicką, Paulinę Markowską, Natalię Skłodowską i Aleksandrę Gąsowską.
 • 20.12.2013r. odbyły się szkolne jasełka. W role biblijnych postaci wcielili się wolontariusze. Uczniowie pod kierunkiem opiekunów przygotowali stroje i rekwizyty do przedstawienia.

  Raz w tygodniu każda z grup wolontariuszy odwiedzała swoich podopiecznych służąc im pomocą i wsparciem. Swoją obecnością i zaangażowaniem umilali im czas oraz organizowali różne formy zajęć. W szczególny sposób świętowali ze swoimi podopiecznymi Boże Narodzenie i Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji własnoręcznie przygotowali skromne upominki i karty z życzeniami.

      Koło Misyjne zakończyło trwającą 9 lat Adopcję Serca Ernesta Mukarino z Rwandy w Afryce. Dzięki wsparciu Koła Misyjnego ukończył on szkołę i zdobył wymarzony zawód. Nadal współpracujemy z Ośrodkiem Misyjnym. Prowadzimy korespondencję, organizujemy katechezy misyjne, wspomagamy duchowo  i materialnie misjonarzy pracujących w Afryce

 Rok 2011/2012

 

Od września 2011r. ( już po raz 8) rozpoczęło swą działalność Koło Misyjne i Wolontariat. Zgłosiło się 54 uczniów z klas I – III. Ze względu na tak liczną grupę, zostali podzieleni na mniejsze grupy z których każda zajmie się innym zadaniem. Wolontariusze opiekują się osobami starszymi i samotnymi- odwiedzają ich w domach pomagając w codziennych czynnościach. Inna grupa nawiązała współprace z ŚDS, prowadzą i uczestniczą w zajęciach osób niepełnosprawnych. Wolontariusze pomagają w Bibliotece Publicznej, odwiedzają chorych i starszych w zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym, pomagają w nauce swoim rowieśnikom. Prowadzone jest też Koło Misyjne przy parafii św. Krzyża, gdzie poznają działalność misji promując ją młodszym uczniom szkoły podstawowej. Opiekę nad grupami sprawuje 4 nauczycieli: mgr. J.Sokół, mgr. J.Gąsowska, mgr. (pedagog) E. Płońska, mgr. B.Matłoka.

Zrealizowaliśmy następujące zadania:

-  8.X.2011r. odbyło się szkolenie wolontariuszy przeprowadzone przez Edukację Nauki I Twórczości z Białegostoku.

- W październiku przy parafiach nasi wolontariusze kwestowali na Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia, by wspomóc finansowo zdolną i wartościową młodzież wychowującą się w rodzinach o niskim statusie materialnym.

-11.X.2011r. odbyła się uroczysta gala w Domu Kultury, organizatorem której był MOPS. W programie była prezentacja działań, wręczenie nagród, słodki poczęstunek oraz przemarsz ulicami miasta mający na celu promocję wolontariatu.

-W październiku,  tygodniu misyjnym na zaproszenie odwiedziła nas misjonarka ze Zgromadzenia Pallotynów pracujących w Kamerunie - siostra Blanka. Przeprowadziła liczne „katechezy misyjne” opowiadając, pokazując slajdy o życiu ludzi na Czarnym Lądzie oraz pomocy misjonarzy.

- W dniu 28.X w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka pieniędzy do puszek na kontynuację Adopcji Serca, naszego kolegi z Afryki. Zebraliśmy 212zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto misyjne.

- Pod koniec października przeprowadziliśmy szkolenie dla uczniów z klasy V i VI (30 uczestników)  Szkoły Podstawowej nr.1. Celem było zapoznanie młodych ludzi z działaniem wolontariatu.

- W listopadzie (14-16)  5-cio osobowa grupa wolontariuszy wzięła udział w warsztatach w Tykocinie organizowanych przez Fundację Edukacji I Twórczości. Młodzież uczyła się pisania i realizacji projektów. Swój projekt realizowała 2.XII w Świetlicy Socjoterapeutycznej organizując dzieciom „wieczór andrzejkowy”. Były gry, zabawy, nagrody, słodki poczęstunek. Do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia, pieniądze pozyskaliśmy ze środków unijnych.

- W dniu rekolekcji adwentowych sprzedawaliśmy przy parafii wcześniej przygotowane samodzielnie stroiki Bożonarodzeniowe by w ten sposób pozyskać fundusz na kontynuację Adopcji Serca.

- W tygodniu wolontariatu ( na początku grudnia) w szkole zorganizowana była akcja „wózki za nakrętki”. Zebraliśmy 46 kg nakrętek ( najwięcej zebrała klasa IIIA - 21,5 kg ). Akcja ta ma być zachętą  dla nas, jak można pomóc osobom niepełnosprawnym, by mogli oni otrzymać wózek inwalidzki.

- 13.XII nasi wolontariusze przeprowadzili godzinne warsztaty dla uczniów z klasy V i VI, ze Szkoły Podstawowej im. kard. St. Wyszyńskiego. Celem było zapoznanie z zadaniami i działaniem Koła Misyjnego i wolontariatu, oraz promocja i zachęta do włączenia się w dzieło misyjne.

- 19.XII  uczestniczyliśmy we wspólnej wigilii i spotkaniu opłatkowym z dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, nasi wolontariusze wręczyli drobne upominki na które fundusze pozyskali ze środków unijnych.

- 21.XII odbyło się spotkanie przedświąteczne z chorymi w Ośrodku Opiekuńczo Pielęgnacyjnym.

- oprócz tego raz w tygodniu każdego miesiąca, każda z grup odwiedzała swoich podopiecznych, służąc im swą pomocą i wsparciem.