Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

StowarzyszenieZarząd Stowarzyszenia ,,Szansa dla Gimnazjum w Łapach,, przy Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego serdecznie dziękuje osobom, które przekazały 1% swego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia.
Dziękujemy też członkom i sympatykom naszej organizacji za składki członkowskie oraz darowizny na rzecz Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ,,Szansa dla Gimnazjum w Łapach" serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, szczególnie rodziców uczniów naszej szkoły, o wstępowanie w szeregi naszego Stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,
b) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
c) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów-organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych oraz sportowych,
d) wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy jej funkcjonowania.

Deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia można otrzymać w sekretariacie szkoły

O naszym stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie ,,Szansa dla Gimnazjum w Łapach,, to organizacja skupiająca nauczycieli oraz rodziców i innych ludzi dobrej woli, którzy chcą bezinteresownie wspomóc Gimnazjum nr 1 w Łapach . Swoją inicjatywą, energią, radami i wsparciem finansowym przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku i promocji naszej szkoły . Starania członków i sympatyków stowarzyszenia sprawiają, że szkoła wciąż wzbogaca się o nowe potrzebne w procesie kształcenia i wychowania pomoce, możliwa jest pomoc uczniom będących w trudnej sytuacji materialnej oraz zakup atrakcyjnych nagród dla gimnazjalistów szczególnie wyróżniających się w nauce. Wszelkie finanse, którymi dysponujemy, pochodzą ze składek członkowskich, wsparcia życzliwych sponsorów oraz 1% odpisów od podatków przekazywanych na nasze potrzeby. Dzięki otrzymanym wpływom mogliśmy w poprzednim roku z powodzeniem dokonać zakupów na potrzeby społeczności szkolnej oraz zrealizować wiele użytecznych przedsięwzięć, z których najważniejsze to:
- zakup 33 antyram na potrzeby dekoracji szkoły (1500 zł),
- opłacenie wywołania zdjęć wyeksponowanych w gablotach na korytarzach szkolnych (260 zł),
- zakup dwóch projektorów z osprzętem (3000 zł),
- nagrody dla najlepszych uczniów: urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, skaner, słuchawki , czytnik książek WiFi (1380 zł),
- pozyskanie środków od sponsorów BS w Łapach, sieci sklepów Archelan, sklep Benmar,
- wykonanie mównicy z logo Gimnazjum nr 1
- zamówienie innych materiałów niezbędnych do promocji szkoły - baner reklamowy, roll-up z logo gimnazjum oraz nazwą stowarzyszenia,
- sfinansowanie paczek świątecznych dla potrzebujących uczniów ( 1200 zł)
- ufundowanie nagród pieniężnych (3 x 150 zł) dla uczniów wyróżniających się w nauce,
- zakup 10 koszulek z logo szkoły (300 zł),
- zapomoga dla ucz. w trudnej sytuacji materialnej (300 zł),
oraz inne działania na rzecz naszej szkoły.
Gorąco zachęcamy i serdecznie zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży dobro i rozwój naszego gimnazjum do wstępowania w nasze szeregi. Wszelka aktywność na rzecz szkoły jest mile widziana, a każda kwota ofiarowana na potrzeby uczniów z pewnością zaprocentuje jako dobra inwestycja w edukację naszych dzieci.

Na ostatnim zebraniu członkowie Stowarzyszenia Szansa dla Gimnazjum w Łapach postanowili nagrodzić na koniec roku szkolnego 2015/2016 najsolidniejszych uczniów, zarówno tych osiągających najwyższe wyniki w nauce jak i tych, którzy nie opuszczą ani jednej godziny lekcyjnej.
Wzorem roku ubiegłego troje uczniów z każdego poziomu klas (pierwszych, drugich i trzecich) otrzyma cenne nagrody rzeczowe, czyli w sumie dziewięciu. Łączna kwota nagród to 1500zł. Pod uwagę brane będą wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, udział w konkursach zarówno przedmiotowych jak i artystycznych, zawodach sportowych oraz aktywność społeczna.
Uczniom, którzy od 1 grudnia 2015 roku będą mogli pochwalić się 100% frekwencją, Stowarzyszenie ufunduje jednodniową wycieczkę (cel wyprawy niech pozostanie tajemnicą organizatorów).


Numer konta:39 8081 0009 0000 4659 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łapach

KRS 0000310037